Bogføring

Hvorfor er bogføring nødvendigt?


Som virksomhedsejer bør du overveje, om det giver mening, at du tilbringer dine aftener og weekender med regnskabet. Eller om det ikke ville være mere betryggende at aflevere det til en professionel ekstern samarbejdspartner, der kender de ofte indviklede regler.


Det kan nemlig ikke betale sig at tage let på regnskaberne.


Din virksomheds bogføring danner grundlaget for opgørelsen af dens regnskabsmæssige resultat samt aktiver, forpligtelser og egenkapital.


Det er derfor vigtigt, at bogføringen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Desuden skal bogføringen tilrettelægges og udføres så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes.


Hvilken form for bogføring, der er den rette for dig, afhænger af din virksomheds størrelse. Og hvor meget du selv ønsker at lave – Topp Bogføring klarer det hele.


Vores timepris er: kr. 395,- ekskl. moms
Kørsel faktureres efter statens takst: kr. 3,44 ekskl. moms pr. km.

Topp Bogføring tilbyder hjælp til bogføring på Sjælland, men også online for kunder over hele landet.