Lønregnskab & lønbogføring på Sjælland

Hvad består et lønregnskab af?

I lønregnskabet indgår forskellige bestanddele, som alle skal være med.

Herunder blandt andet:

  • Bruttoløn
  • Diverse bruttotræk
  • Multimedieskat
  • ATP
  • Evt. pension
  • AM-bidrag
  • A-skat

Lønopgørelsen tager udgangspunkt i en månedlig bruttoløn.

Først fratrækkes diverse bruttotræk, dvs. mellemværender mellem medarbejderen og virksomheden. Dernæst fratrækkes ATP samt eventuel pension og endelig beregnes AM-bidraget af det resterende beløb.

Til sidst trækkes medarbejderens fradrag fra restbeløbet, og der beregnes A-skat af resten.

I bunden af enhver lønseddel vil det fremgå, hvor meget der er til disposition på medarbejderens konto på udbetalingsdagen.

Til udarbejdelse af løn kan det anbefales at benytte et lønsystem, som indberetter lønoplysningerne til SKAT og udarbejder lønsedlerne. Du vælger selv, hvordan lønsedlerne skal sendes.

Du kan også selv udarbejde lønsedler, men her er det vigtigt at være opmærksom på, du selv skal indberette lønoplysninger m.v.

Hvis du ikke har kendskab til lønningsregnskab fraråder vi, at du selv påtager dig opgaven. Også selvom du anvender et system som som Danløn eller Excel.

Opstår der fejl, kan de være vanskelige at rette op på igen og vil næsten altid kræve professionel assistance.

Få tilbud på lønregnskab

Lønbogføring

Ved bogføring af løn, er det vigtigt, at lønnen konteres korrekt.

Konteres den korrekt, kan du gennem bogføringen holde øje med, hvad der er af skyldige beløb, som skal afregnes igennem måneden.

Ved udbetaling af løn er det ikke alle beløb på lønsedlen, der indsættes på medarbejderens lønkonto.

De resterende skyldige beløb dækker blandt andet AM-bidrag og A-skat. Og dem skal virksomheden afregne senere på måneden. Det er derfor vigtigt at sikre, at der er dækning for disse beløb, så virksomheden ikke kommer i restance til SKAT.

Hvordan bogføres løn?

Løn kan, som alt andet, bogføres på forskellige måder.

Som udgangspunkt er det dog en god idé at sørge for, at AM-bidrag og A-skat bogføres som skyldige poster, der udlignes, når de indbetales til SKAT senere på måneden.

Løn er en følsom del af virksomhedens administration. Det er vigtigt, at den er korrekt og udbetales til tiden. Derfor giver det god mening at overlade den del til en professionel bogholder, der har styr på tidsfrister, regler etc.

Lyder det besværligt? Det synes vi ikke, for vi arbejder med det til hverdag. Overlad derfor trygt din virksomheds bogføring til os, vi hjælper kunder over hele Sjælland.

Skal vi klare din bogføring?

Skal vi arbejde sammen?

Lad os overtage bøvlet med regnskab så du kan bruge din tid på det du kan lide! Vi kan også lave årsrapport og udvidet selvangivelse for dig.

KONTAKT OS