Fakturering

Kort sagt betyder fakturering, at sælger sender en regning i forbindelse med et salg af en vare eller ydelse til en køber. Og der er selvfølgelig regler for, hvad en faktura skal indeholde.

Hos Topp Bogføring kan du få hjælp til hele faktureringsprocessen.

Vi kan udarbejde dine fakturaer ud fra din egen skabelon, eller vi kan udarbejde en skabelon for dig.

Du skal blot sende info ind til os, så sørger vi for at oprette, bogføre og sende faktura samt evt. at rykke dine kunder i tilfælde af manglende betaling.

Hvis du f.eks. har fået bygget en terrasse af et tømrerfirma, vil du typisk efterfølgende modtage en faktura fra tømrerfirmaet.

Af fakturaen fremgår det, hvor meget du skal betale for ydelsen, og hvordan du kan betale den. Faktureringen er gennemført, når regningen er betalt.

Drejer det sig om et projekt, der løber over længere tid, udstedes der normalt delfakturaer, eller der opkræves acontobetaling.

Faktureringen kan foregå på forskellig vis, eksempelvis elektronisk eller ved kontant betaling. Ligesom fakturaen kan fremsendes på forskellige måder alt afhængigt af den enkelte virksomheds praksis.

Nogle virksomheder udsteder en faktura på stedet, mens andre efterfølgende fremsender fakturaen via e-mail eller med posten.

Faktureringsproceduren er forskellig fra virksomhed til virksomhed. De fleste anvender faktureringsprogrammer til at oprette og udsende fakturaer, så de slipper for en masse besværligt arbejde.

Få tilbud på fakturering

Hvad indeholder en faktura?

Der er ingen specifikke regler for, hvordan en faktura skal se ud.

Men der er regler for, hvilke oplysninger en faktura skal indeholde:

  • Fakturanummer
  • Dato
  • Købers navn og adresse
  • Din virksomheds CVR-nummer, navn og adresse
  • Specifikation af varer, antal og pris
  • Momsbeløb

Fakturanummeret skal være fortløbende for at sikre, at du har styr på dine dokumenter.

Når der er oprettet en faktura, skal både sælger og køber have en kopi til regnskabet. Du vælger selv, hvordan du vil sende dine fakturaer til dine kunder.

Når fakturaen er udarbejdet og afsendt, vil den sandsynligvis blive betalt.

Men desværre er det ikke alle, der betaler til tiden. Derfor tilbyder vi naturligvis også at følge op på betalingen af dine fakturaer i form af rykkerstyring.

Har du brug for fakturering?

Skal vi arbejde sammen?

Lad os overtage bøvlet med regnskab så du kan bruge din tid på det du kan lide! Vi kan også lave årsrapport og udvidet selvangivelse for dig.

KONTAKT OS