Årsrapport

En årsrapport er en rapport, der udsendes årligt.

Den indeholder en analyse og vurdering af begivenheder, der har påvirket virksomheden i det forløbne år. Den giver dig et overblik over, hvordan virksomhedens har det.

Desuden kan den anvendes til at præsentere virksomheden for kreditorer og samarbejdspartnere. Ligesom den giver dig mulighed for at se nærmere på områder, der er særligt lukrative eller giver underskud.

 • Oplysninger om begivenheder, som har haft indflydelse virksomhedens regnskab
 • Ledelsens erklæring om, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi og udvikling
 • Evt. revisorerklæring, hvis der er foretaget revision
 • Et årsregnskab

Erhvervsdrivende, der på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, er fritaget for at indsende en årsrapport:

 • En balancesum på 7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 14 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10
 • En resultatopgørelse
 • En balance
 • Eventuelle noter

Til at udarbejde årsregnskabet kræves:

 • Alle bankudskrifter
 • Årsopgørelser fra banken
 • Kassen
 • Alle årets bilag
 • Kasserapporterne

Reglerne for, hvordan du skal udarbejde din virksomheds årsregnskab afhænger af, hvilken af de fire regnskabsklasser din virksomhed hører under.

De fire regnskabsklasser er A, B, C og D, hvor A er for de helt små virksomheder, og D er for børsnoterede selskaber.

Uanset hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører, så kan Topp Bogføring bringe dig sikkert i mål hvert år.

Få tilbud på årsrapport

Skal vi arbejde sammen?

Lad os overtage bøvlet med regnskab så du kan bruge din tid på det du kan lide! Vi kan også lave årsrapport og udvidet selvangivelse for dig.

KONTAKT OS